Helm MobileMR

Kategorija:

Opis

MobileMR – Programsko rješenje za terensko prikupljanje podataka očitanja potrošnje energije

MobileMR – mobilna aplikacija za prikupljanje podataka o potrošnji koja je ostvarena na odgovarajućim mjernim uređajima. Mjerni uređaji mogu biti brojila potrošnje električne energije, plina, vode i toplinske energije.
Način unosa podataka – po potrebi korisnika unos može biti ručni, upotrebom tipkovnice uređaja, ili automatski putem odgovarajućih komunikacijskih sučelja koristeći razne komunikacijske protokole(IEC 62056-31-21, DLMS/COSEM).
Podaci koji se skupljaju – MobileMR iz mjernih uređaja na terenu očitava sve informacije o potrošnji i mogućim događajima.
Zadaci – zadaci za očitavanje zadaju se sustavom naplate, a prenose se MobileMR aplikaciji putem HELM MobileSync aplikacije.
Prijenos podataka – podaci između sustava za naplatu i MobileMR aplikacije razmjenjuju se prijenosom(USB, GPRS, Wi-Fi, Bluetooth) datoteka između stolnog računala u centru i ručnih terminala na kojima je aplikacija instalirana.
Pouzdanost – svi podaci o očitavanju interno se spremaju u bazu podataka, te na taj način sprječavaju gubitak podataka u slučaju naglog pražnjenja baterije ili nekog drugog kvara.
Platforma – MobileMR izvršava se na ručnim terminalima koristeći kao radno okruženje operacijski sustav Windows Mobile, iskorištavajući sve mogućnosti tako snažnog OS-a.