Uređaj za spajanje i galvansko odvajanje impulsnih izlaza brojila, tip: DC700

DC700 služi za spajanje i galvansko odvajanje impulsnog izlaza brojila na dva odvojena uređaja koji istovremeno koriste impulsni izlaz.

Koristi se za spajanje brojila u nove nadzorne sustave.

Može se koristiti za brojila električne energije, plinomjere i vodomjere.

Kategorija:

Opis

DC700 služi za spajanje i galvansko odvajanje impulsnog izlaza brojila na dva odvojena uređaja koji istovremeno koriste impulsni izlaz. Koristi se za spajanje brojila u nove nadzorne sustave.

Može se koristiti za brojila električne energije, plinomjere i vodomjere.
DC700 se može spojiti na bilo koje mjerilo koje ima impulsni izlaz u skladu s normom EN62053-31. Ima tri digitalna ula-za, razred B prema normi HRN EN 62053-31:2008.

DC700 elektronički dijeli i galvan-ski odvaja svaki ulaz na dva izlaza razred A, B prema normi HRN EN 62053-31:2008

Specifikacija

 

3 x impulsni ulaz
Norma HRN EN 62053-31:2008
razred B

3 x dva impulsna izlaza
Norma HRN EN 62053-31:2008
razred A, razred B
Vrsta izlaza
MOSFET

Napajanje
Napon
230 VAC
Frekvencija
50-60 Hz

Ostalo
Dielektrična čvrstoća
4kV
Temperaturno područje rada
-25°C do +80°C
IP zaštita
IP 52
Masa
230 g
Dimnezije
150 × 65,5 × 25,5 mm

Dokumentacija

HELM DC700 Prospekt