Logo

Radno vrijeme:

Pon-Pet 08:00–16:00

Helpdesk:

+385-1-2404-104

Fill out the form below to get your quick quote.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Sustav upravljanja kvalitetom

Politika kvalitete

Naš poslovni uspjeh počiva na postizanju zadovoljstva kupaca isporukom kvalitetnih proizvoda i usluga nudeći moderna i inovativna tehnička rješenja uz stalno snižavanje troškova. Naši proizvodi, usluge i podrška jednake su kvalitete i pouzdanosti onima velikih kompanija, ali uz zadržanu dozu fleksibilnosti koja nam omogućuje prilagodbu zahtjevima korisnika.

Razvili smo vlastiti sustav kvalitete utemeljen na normi HRN EN ISO 9001:2015, čime osiguravamo stalno podizanje razine kvalitete, stručno i nepristrano obavljanje poslova, uz sustavno ispunjavanje svih zahtjeva zakonske regulative i ugovorne dokumentacije, kao i zahtjeva kupaca, uz zaštitu njihovog interesa

Naši zaposlenici posjeduju visoku stručnost, te višegodišnje iskustvo u ovome poslu. Svi zaposlenici, uključujući i direktora kao najodgovornijeg čimbenika, obvezni su održavati jedinstveni pristup kvaliteti, od prvog kontakta s kupcem pa sve do isporuke.

Zbog stalnih promjena u svijetu, posebna pozornost se posvećuje kontinuiranom obrazovanju svih zaposlenih, prilagodbi poslovnih procesa te poboljšanjem prijenosa znanja između djelatnika tvrtke. Kontinuirano se usvajaju i razvijanje novi proizvodi, usluge i tehnologije.

Utvrđene su jasne odgovornosti i ovlaštenja za svakog djelatnika, definirana su znanja nužna za ispunjenje tih odgovornosti.

Stalnim investiranjem u proizvodnu i mjerno-ispitnu opremu postižemo potrebnu kvalitetu rada i osiguravamo konkurentnost na tržištu;

Odabirom i stalnim nadzorom nad dobavljačima i kooperantima osiguravamo potrebnu kvalitetu ulaznih sirovina u svrhu realizacije kvalitetnih proizvoda i usluga. Stvaramo i održavamo dobre poslovne odnose i dugoročnu suradnju s dobavljačima.

Ciljevi

Kvaliteta proizvoda i usluga, te stalno podizanje kvalitete

Biti poželjan poslovni partner.

Osigurati poticajnu radnu sredinu.

Stalno usklađivati svoje poslovanje s važećim zakonskim i podzakonskim propisima

Stalno nadzirati odvijanje svih poslovnih procesa kako bi se bez odgađanja otklonili uzroci stvarnih ili mogućih smanjenja kvalitete, pouzdanosti i nepovoljnih utjecaja na okoliš.

Pri definiranju ciljeva vodi se računa da oni budu mjerljivi, precizni, objektivni, ostvarivi i izazovni.

Opredjeljenost za ispunjavanje zahtjeva i za neprekidno poboljšavanje učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom HELM-a proizlazi iz svega gore navedenog.

Certifikat za sustav upravljanja prema ISO 9001_2015.pdf

740.73 KB

Pogledajte naše proizvode