Logo

Radno vrijeme:

Pon-Pet 08:00–16:00

Helpdesk:

+385-1-2404-104

Fill out the form below to get your quick quote.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Helm odjel inspekcije

Ovjeravanje zakonitih mjerila

Sva zakonita mjerila koja se stavljaju u uporabu ili su već u uporabi moraju biti ovjerena u skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu (Narodne novine, br. 74/14., 111/18. i 114/22.).

Zakonita mjerila su mjerila koja se upotrebljavaju za:

  1. mjerenja u prometu robe i usluga
  2. zaštitu zdravlja ljudi i životinja, opće sigurnosti, zaštitu imovine, okoliša i prirodnih resursa, zaštitu na radu, promet, zaštitu od nesreća
  3. provjeru pretpakovina i boca kao mjernih spremnika
  4. mjerenja propisana Zakonom o mjeriteljstvu, provedbenim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i drugim propisima.

Ovjeravanje mjerila je postupak koji obuhvaća ispitivanje i označavanje mjerila, a kojim se utvrđuje sukladnost mjerila odobrenom tipu mjerila i udovoljavanje propisanim tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima. Ako su zahtjevi ispunjeni, takvo mjerilo mora biti zaštićeno i označeno ovjernim oznakama.

Kada se tijekom ovjeravanja mjerila utvrdi da mjerilo ne zadovoljava propisane zahtjeve, mjerilo se označuje oznakom „Mjerilo je neispravno“ i zaštićuje od daljnjeg korištenja.

Ovjeravanje mjerila obavlja ovlašteni mjeritelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo ili ovlaštenog tijela za poslove ovjeravanja zakonitih mjerila.

Uvjeti koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i postupci provođenja nadzora nad ispunjavanjem propisanih obveza ovlaštenih tijela propisani su važećom Uredbom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje.

HELM d.o.o., HELM Odjel inspekcije provodi ovjeravanje u skladu s Rješenjem o odobrenju za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila koje izdaje Državni zavod za mjeriteljstvo. Identifikacijski broj ovlaštenog tijela je „31“, a određen je Rješenjem o odobrenju.

Više informacija o Ovlaštenim tijelima i mjeriteljskom sustavu u Republici Hrvatskoj možete pronaći na mrežnim stranicama https://dzm.gov.hr/

Naš odjel inspekcije (HOI)

Helm Odjel Inspekcije (HOI) akreditiran je od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) za provedbu inspekcije brojila električne energije prema zahtjevima norme
HRN EN ISO/IEC 17020:2012

Nalazi se u registru HAA pod brojem – 6491

Akreditacijom su obuhvaćena ispitivanja brojila električne energije razreda točnosti 1, 2, A, B, C, 0.2 S i 0.5 S za djelatnu energiju, te razreda točnosti 2 i 3 za jalovu energiju.

Područje akreditacije s pripadnim normama dan je u prilogu.

Za usluge inspekcije, ovjeravanja brojila električne energije i sva ostala pitanja možete nam se obratiti putem naših stranica za kontakt.

Opredijeljenost za ispunjavanje zahtjeva i za neprekidno poboljšavanje učinkovitosti sustava upravljanja HELM-a proizlazi iz svega gore navedenog.

HOI se nalazi na adresi Zagreb, Slavonska avenija 22a.

HELM - Potvrda o akreditaciji - 2021.pdf

1.07 MB

HELM - RJEŠENJE O ODOBRENJU - ovjeravanje zakonitih mjerila - 2021.pdf

1.47 MB

Pogledajte naše proizvode