Helm Mobile MPTool

Kategorija:

Opis

MPTool – Mobilna aplikacija za programiranje parametara mjernih uređaja.

MPTool – mobilna aplikacija za programiranje parametara mjernih uređaja. Mjerni uređaji mogu biti brojila potrošnje električne energije, plina, vode i toplinske energije.
Funkcionalnosti* – programiranje sata i datuma, postavljanje postavki automatskog reseta obračunskog razdoblja na mjernim uređajima, ukapčanje/iskapčanje sklopnika, programiranje limita, očitavanje registara, test euridis sabirnice.
Sonda – MPTool aplikacija za rad koristi komunikacijsku sondu koja može biti u različitim izvedbama ovisno o mogućnostima ručnog terminala. Preporuča se korištenje HELM HS04 ili HS05 bežične sonde.
Platforma – MPTool izvršava se na ručnim terminalima koristeći kao radno okruženje operacijski sustav Windows Mobile.
*mogućnost dodavanja dodatnih funkcionalnosti po želji kupca